Våre tenester

Kontakt oss


  Våre tenester

  Våre tenester inkludera:

  • Teikning av byggeprosjekt
  • Rådgjeving innan byggeprosjekt (hus, garasje, naust, hytte, bytte tak, restaurering mm.)
  • Mengdeberekning og materiallister
  • Sal av byggevarer
  • Fraktfri leveranse på køyreruter

  Her er eit utval av produkta vi sel:

  • Byggevarer
  • Alt innan takplater/ståltak – Decra, Evertile, Powertekk mm.
  • Dører, vindauge og garasjeport
  • Mørtel og sement
  • Mur
  • Garasje/carport som byggesett/precut
  • Naust som byggesett/precut
  • Hytter som byggesett/precut

  Se vår garasjekatalog!