Våre tenester inkluderer:

 • Teikning av byggeprosjekt
 • Rådgjeving innan byggeprosjekt (hus, garasje, naust, hytte, bytte tak, restaurering mm.)
 • Mengdeberekning og materiallister
 • Sal av byggevarer
 • Fraktfri leveranse på køyreruter

Her er eit utval av produkta vi sel:

 • Byggevarer
 • Alt innan takplater/ståltak – Decra, Evertile, Powertekk mm.
 • Dører, vindauge og garasjeport
 • Mørtel og sement
 • Mur
 • Garasje/carport som byggesett/precut
 • Naust som byggesett/precut
 • Hytter som byggesett/precut